• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

בניית כלים להופעת השכינה

הרב אליעזר קשתיאל

המקדש שופע ממרומים. לנו אין שום השגה בו. אם כן, מהו תפקידנו? כיצד נקדם את בניין המקדש? עלינו לבנות כלים של אהבת חינם, של יראה , צניעות ותפילה, וע"י כך ודאי שיתמלאו הכלים בשכינה, בשפע, בנוכחות אלוקית. ע"י בניית הכלי מביאים למציאות של ו"ושכנתי בתוכם".

מומלצים