שיעור לכלל תלמידי הישיבה על מקור הייאוש מאבידה, ההבדל שבין הפקר לייאוש, ועל ייאוש ברשותו.