• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מבוא למלאכת בונה

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח סימן שיג דיני מלאכת בונה וגדריה. שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים