שיעור על עניני פסח שני, עיסוק בדמותו של ר' מאיר בעל הנס שנפטר ביום זה (ר' מאיר מסתכל בעין טובה על המציאות ומטהר אותה) ובדמויות שאר תלמידי ר' עקיבא, על העיר טבריה והקדושה שבה.