• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

עשיית פתח בכלים וחותלות בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח סימן שיד סעיף א' דין פתיחת קופסת שימורים. שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים