שיעור שהועבר יום אחרי הסתלקות הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, תיאור דמותו ופועלו.