• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אוהל ומחיצה בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח סימן שטו. דין עשיית אוהל ומחיצה בשבת. ודין מחיצות בין גברים לנשים. שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים