"בשום פנים כסף אינו מטרה המקדשת את האמצעים"- איך לא להיגרר למתיחויות בגלל דברים של כסף...