• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתיחויות בגלל כסף - איך יוצאים מזה?

הרב אליקים לבנון

"בשום פנים כסף אינו מטרה המקדשת את האמצעים"- איך לא להיגרר למתיחויות בגלל דברים של כסף...

 


 

שאלה

שלום כבוד הרב,
יש לי גן פרטי בביתי. לפעמים אני חולה ויש לי גננת מחליפה. אחד ההורים שילם רק חצי על הזמן הזה, מפני שטען שאצל המחליפה הגן "שווה פחות". לפעמים ילד נעדר תקופה ממושכת ויש ויכוח אם הוא חייב לשלם על תקופה זו או לא. אני מרגישה שיש הרבה מתח, בעיקר סביב התשלומים.
מה אפשר לעשות?

תשובה

שלום.
בחיינו, פעמים רבות אנו הופכים עיקר לטפל, או טפל לעיקר. כסף, תשלומים, נחשבים כעיקר גדול בחיינו, בטעות. מפני שכסף הוא מכשיר, כלי שימוש, הנועד לסייע לנו בחיינו. בשום פנים כסף אינו מטרה המקדשת את האמצעים. "אוהב כסף, לא ישבע כסף" כך לימדנו שלמה המלך עליו השלום. מי שהופך את הכסף למטרה, לעולם לא יהא שבע רצון מאוצרו. גם כאן, על הסף, לא נכון שכסף יגרום למריבות בין אדם לחבירו. ידידות, חברות, שוות הרבה יותר מכסף. כמובן, צריך גם צדק. אי אפשר להיות חבר עם אדם שאינו נאמן וישר בדיני ממונות. חכמים לומדים מהפסוק: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס", (שמות כג,א) שאדם החשוד על ממון פסול לעדות. כל זאת כתבתי כבסיס לדיון.

ולגופו של דבר: ודאי שאת עובדת קשה כגננת, מתוך צורך של המשפחה. אין מקום לעבוד בחינם, וגדול הנהנה מיגיע כפיו. הואיל והנסיון מורה שהתשלומים מהווים מוקד מתיחות, צריך לנטרל מוקד זה. העצה לכך בדברי חכמים היא, לכתוב חוזה. אנו מוצאים איסור להלוות כסף ללא שטר חוב חתום כדין, וזאת, כדי למנוע מריבות. כך גם בכל התקשרות בין איש לרעהו, הנוגעת לממון, הכל צריך להיות כתוב. כל גננת, כמו כל קבלן או עובד אחר, כולם חייבים לנסח חוזה מוסכם וחתום, מפורט ככל האפשר, חתימת שני הצדדים מונעת חילוקי דעות. כדוגמא, את כגננת, רשאית להתנות שגם כאשר יש גננת מחליפה, התשלום כרגיל, וכן, התחייבות ההורים היא למשך כל השנה, עזיבת הגן באמצע השנה, כרוכה בהודעה של חודש מראש, כאשר כל החודש בתשלום, גם אם הילד לא יבוא לגן.
כך, נסחי לעצמך את כל המקרים הבעייתיים העולים על דעתך, והכניסי אותם להסכם שייחתם על ידי ההורים ועל ידך.

והאמת והשלום אהבו!

מומלצים