• israel
סדרות שיעורים

מבית המדרש

הרב ראובן ששון

ראש ישיבת ההסדר ורב קהילת ראשית ברמת השרון. בשנת תשע"ח הקים את מכון "ומלאה הארץ דעה" ללימודי פנימיות התורה. הרב מעביר שיעורים בישיבה בכתבי הרב קוק וכן במעגל השנה.

הרב ראובן ששון

ראש ישיבת ההסדר ורב קהילת ראשית ברמת השרון. בשנת תשע"ח הקים את מכון "ומלאה הארץ דעה" ללימודי פנימיות התורה. הרב מעביר שיעורים בישיבה בכתבי הרב קוק וכן במעגל השנה.