• israel
סדרות שיעורים

מבית המדרש

הרב איציק אמיתי

מנהל ת"ת עצמונה לשעבר ומראשי ישיבת אשתמוע. הרב אמיתי מעביר שיעורים בישיבה בחסידות ומוסר, במעגל השנה ובפרשת שבוע.

הרב איציק אמיתי

מנהל ת"ת עצמונה לשעבר ומראשי ישיבת אשתמוע. הרב אמיתי מעביר שיעורים בישיבה בחסידות ומוסר, במעגל השנה ובפרשת שבוע.