• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

הרב הדומה למלאך ה'

הרב איציק אמיתי

בהפטרת פרשת יתרו שנשמע בשבת הקרובה כתוב שהמלאכים מכסים את רגליהם עם 2 כנפיים. מדוע? אומר המדרש כי רגליהם דומות לרגל עגל, ולכן מכסים שלא להזכיר חטא העגל. מפה לומד ספר קרן לדוד- מה שכתוב לבקש תורה מרב שדומה כמלאך ה', הכוונה רב שאינו מזכיר פשעיהם של ישראל אלא יודע להוכיח בחכמה, כמו המלאכים שמכסים חטא העגל. ומכאן נלמד כולנו להיזהר בלשוננו ולהגיד רק דברים טובים על עם ישראל.

מומלצים