שיעור מסכם לסימן רנ"ג העוסק בגזירת "שמא יחתה". מה דינה של פלטה בשבת? הועבר במסגרת תכנית המשנ"ב בשנת תשע"ה.