• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שיטת המשנ"ב בהכנת תה בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח שיח' ה' במהלך השיעור הרב מביא שני פתרונות של המשנ''ב להכנת תה בשבת ובנוסף מכניס את עניין תביעה במשקים.

מומלצים