• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

בישול אחרי צלייה או אפייה

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח שיח' ה' הרב פותח בהסבר על החלוקה המהותית בין בישול לבין אפייה וצליה. לאחר מכן עובר הרב מדקדק בסעיף האם יש בישול בכלי שני והאם לדעת המחבר או הרמ''א יש בישול אחר אפיה.

מומלצים