• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

יוצרות לפרשת פרה

הרב איציק אמיתי

"השבת נקרא את הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשיות - פרשת פרה. הרב מסביר מה עניינה של פרשת פרה, ומה אנחנו לא יכולים להבין בה, בנוסף טעימות מיוחדות מהיוצרות שאומרים לפני הפרשה חלק מקהילות ישראל."

מומלצים