• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

טהרת השבים מהקרב

הרב איציק אמיתי

בימים אלה אנו רואים גדודים רבים ששבים מהמלחמה בעזה. צריך לדעת שכל מי שחזר משם הוא אינו אותו אדם. גם אם נשאר עם אותם דעות, מנהגים, דרך חיים ולא שינה כלום כלפי חוץ- כל אחד שחזר משם הוא טהור. בשיעור הרב הביא כיוונים רבים מדוע הם טהורים. טהורים מצד טבילה במים וטבילה באש, טהורים בכך שהתכפרו חטאיהם. הם אינם מביאים קרבן תודה כי הקריבו את עצמם, ומי שראוי להנהיג הם אלו שהיו שם בקרב. ואיך כל זה קשור לפיגוע בגוש קטיף, לשואה הנוראה ולשעבוד מצרים? בנוסף- מה שאל המפקד את הרב איציק, ימים ספורים לפני שנהרג בקרב?

מומלצים