• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

לדעת להשתחרר מהקונספציה

הרב מרדכי וולנוב

כמה שלבים היו במאבק של יעקב מול עשו. בכל שלב היה יעקב בעמדה נפשית אחרת. עמדה של פחד וחשש מהמפגש, עמדה של בטחון אך עדין תחת שם יעקב ועמדה של גבורה תחת שם ישראל. חובתנו כעם לזהות את השלבים השונים בהם אנו נמצאים ומתוך זיהוי השלב לקום ולפעול ולעשות. פעמים יידרש מאתנו לנסות להבין את הפסיכולוגיה של הצד השני ולנסות להתנהל בהתאם להבנות ופעמים יידרש מאתנו ללכת בקוממיות ולדעת שכולם כבר יתיישרו בהתאם אלינו. שבת שלום!

מומלצים