• israel
סדרות שיעורים

מבית המדרש

ויורנו מדרכיו - תשפ"ד - הרב מרדכי וולנוב
 • הרב מרדכי וולנוב

  פרשת בראשית - האור שאחרי החושך

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 2 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  אכילה מעץ הדעת טוב ורע גרמה לכך שתמיד הרע יהיה מחובר לטוב. המשמעות היא שלפני טוב גדול יש חושך, כשם שהרגע החשוך ביותר ביום הוא הרגע הסמוך לאור הראשון. האשה יולדת בצער כי הופעת חיים היא טוב גדול, משום כך המקום עליו יושב היולדת נקרא משבר. עם ישראל חווה חושך גדול, אך אל לנו לשקוע בחושך אלא לדעת שלפנינו עומד להפציע אור גדול שיביא אתו בשורה גדולה
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  המטרה מכריחה את המעשה

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 3 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  ליצחק ורבקה היו מטרות שונות בצוותם את יעקב לצאת מארץ ישראל וללכת לחרן. החלום מציב בפני יעקב מטרה שלישית נעלית יותר, לאור מטרה זו יעקב מתנהל. בהתבוננות ראשונית, ההתמהמהות יעקב בבית לבן נראית תמוה, אך העמקה בפסוקים מלמדת אותנו שכל צעד מחושב לאור המטרה הנעלית שראה יעקב בחלום טרם יציאתו מהארץ. על האדם לדעת שלעולם מעשיו נגזרים מהמטרות. וככל שהמטרה תהיה בהירה וברורה יותר כך מעשיו יהיו ממוקדים ויעילים וההתקדמות אל המטרה תהיה בטוחה. שבת שלום!
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  פרשת נח ומלחמת חרבות ברזל - להבנות מתוך הקושי

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 4 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  צדקותו של נח הועילה לו להנצל מגזירת המבול אך מציאת החן של נח הועילה לו להיות האדם שישקם את היקום. נח מצא חן בעיני ה' משום שהוא הראשון שהחליט להתמודד עם קללת האדמה ומתוך הקללה להצמיח ברכה. עשרה דורות שעד נח למדו לחיות לצד האדמה המקוללת, נח בחר להפוך את הקללה לברכה. עת צרה היא ליעקב וממנה יושע" - דוקא מתוך הצרה תצמח הישועה. לאחר היציאה מהתיבה נח מפספס את ההזדמנות ומנצל את הקשר לאדמה לטובתו הפרטית ובכך נעשה חולין. אברהם לעומת זאת לאורך כל הדרך נשאר נאמן למשימה ומקדם את העולם.
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  אחריות על המעשה ולא על התוצאה

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 5 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  פעם אחר פעם יוצא אברהם לדרך כביכול מבלי לראות את הנולד . מהוויכוח של הקב"ה עם המלכים בשאלה האם לברוא את האדם, אנו מבינים שלראות את הנולד אין הכוונה להיות מודע לכל קשיי הדרך אלא להיות בטוח בצדקת הדרך, וההתמודדות עם קשיי הדרך כבר תתברר תוך כדי תנועה. כדי להיות בטוח בצדקת הדרך צריך לבחון את הדברים מתוך יראת שמים, לרצות לעשות את רצון ה' באמת ומתוך כך לפעול. לוט ואנשי דור הפלגה יצאו לדרך כשבבסיסה יש רצון להתרחק מבורא עולם ומשום כך נחלו כישלון, אברהם שיצא לדרך מתוך חיבור עמוק לרצון האלוקי הצליח להפוך כל קושי לאתגר ומשם לצמוח ולהיות אבי האומה. בהקשבה לציווי "לך לך", מלמד אותנו אברהם שפעמים רבות אנו צריכים לצאת לדרך מבלי לקחת בחשבון את כל תרחישי הדרך, אלא לעשות את מה שצריך ולתת לריבונו של עולם להאיר לנו תוך כדי תנועה. שבת שלום!
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  אברהם ושרה - גישות מנוגדות או משלימות

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 6 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  אברהם משקיע את כל כולו במשימת "אב המון גוים". שרה שמה את הדגש רק על זרע ישראל ומתוך שתי תפיסות אלו אנו מוצאים הבדלים משמעותיים בין אברהם לשרה בהתנהלות מול הגר וישמעאל. ניסיון העקדה מביא את אברהם להבנה העמוקה של "ביצחק יקרא לך זרע". לאחר העקדה אברהם ממשיך במשימתו אך מתוך יחס אחר לשאר העמים בבחינת "עם הדומה לחמור". ומתוך יחס אחר ליצחק בבחינת "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא התחשב". פעם אחר פעם אנו רואים את כוחן של הנשים לזהות את הנקודה הפנימית ולהביא את האבות האומה לאותה תפיסה. כך היה אצל שרה ואברהם, כך המשיך אצל יצחק ורבקה וכך גם אצל יעקב ביחס ליוסף ויהודה. לאורך כל הדורות אנו שומעים בעיקר על אבות האומה אך התבוננות עמוקה מראה איך הנשים מאחורי הקלעים הצליחו לקבוע איך יראה העתיד ועל כך נאמר "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" וכאז כן היום. הגברים נלחמים בחזית, מסתכנים אך גם אליהם מופנים אור הזרקורים, הנשים בעורף עושות את עבודתן במסירות להמשיך לבנות את בית ישראל. על אף שהמשימות האלו לא מוארות באור הזרקורים חובתנו להעריך ולייקר את עמידתן האיתנה בתקופה זו. שבת שלום!
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  ואנחנו קמנו ונתעודד

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 7 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  אברהם בא לספוד לשרה ולבכותה אך מיד אחרי הבכי אומרת התורה "ויקם אברהם", אברהם קם, מיישר מבט קדימה ומתחיל לעשות. אשת לוט בחרה להתבוסס בעבר והפנתה את המבט לאחור והפכה לנציב מלח. מלח ידוע כחומר משמר ואשת לוט בחרה לשמר את העבר, ולהתבוסס בו. חובתו של האדם לדעת לתת מקום לפרוק את הרגשות, אך לאחר מכן לקום ולהתחיל לעשות. הדרך לקום היא להתחזק באמונה בה' כמו שעשה דוד במלחמה נגד עמלק לאחר ששרפו את העיר צקלג ולקחו את הנשים והילדים בשבי. האמונה משרישה את ההבנה שהכל מלמעלה ומתוך הבנה זו ה' שולח ברכת תנחומים ומברך את האבל כמו שמצינו ביצחק לאחר פטירת אברהם. הקימה אינה התאוששות אלא התחזקות יותר ממה שהיה בעבר, אברהם מתחיל לממש את שתי ההבטחות שקיבל מהקב"ה, קונה קרקע בארץ ישראל ומחפש שידוך ליצחק. שבת שלום!
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  לדעת לתת תחושה טובה

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 8 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  רבקה אמנו מקבלת נבואה בתחילת הריונה "ורב יעבוד צעיר". בדרך מיוחדת במינה מצליחה רבקה לנהל את המערכה מאחורי הקלעים ולהגשים את הנבואה מבלי שאיש מהסובבים אותה ירגיש פגוע. רבקה ויעקב, בעבודה משותפת מצליחים "לגנוב" את הברכה שלשיטת יצחק היתה מיועדת לעשו ולהעבירה ליעקב. התבוננות בפסוקים יכולה להביא אותנו להבנה מחודשת בכל פרשיית "גניבת הברכה", הבנה שמלמדת אותנו על התנהלות מיוחדת שתביא אותנו להישגים גדולים בחיים שבת שלום!
  תקציר על השיעור
 • הרב מרדכי וולנוב

  לדעת להשתחרר מהקונספציה

  הרב מרדכי וולנוב

  שיעור 9 מתוך 9 בסדרת ויורנו מדרכיו - תשפ"ד

  כמה שלבים היו במאבק של יעקב מול עשו. בכל שלב היה יעקב בעמדה נפשית אחרת. עמדה של פחד וחשש מהמפגש, עמדה של בטחון אך עדין תחת שם יעקב ועמדה של גבורה תחת שם ישראל. חובתנו כעם לזהות את השלבים השונים בהם אנו נמצאים ומתוך זיהוי השלב לקום ולפעול ולעשות. פעמים יידרש מאתנו לנסות להבין את הפסיכולוגיה של הצד השני ולנסות להתנהל בהתאם להבנות ופעמים יידרש מאתנו ללכת בקוממיות ולדעת שכולם כבר יתיישרו בהתאם אלינו. שבת שלום!
  תקציר על השיעור
ויורנו מדרכיו - תשפ"ד - הרב מרדכי וולנוב