• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

להתמסר למשימה ולא לתפאורה

הרב מרדכי וולנוב

סיכום קצר: יעקב רואה את יוסף כמנהיג הבא. כדי להבהיר את המסר גם לשאר בניו הוא עושה לו כתונת פסים. גם יוסף דואג לחזק את מעמדו בסיפור החלומות ולבישת הכותונות. האחים שנפגשים עם הרבה חיצוניות שבאה לבסס את הרצון הפנימי מרגישים נדחים ופועלים להרחיק את יוסף. המקום של העלייה גם אצל יהודה וגם אצל יוסף ואפילו אצל לאה בא רק כאשר הם נמצאים במקום שפל בלי שום יכולת לאחוז בתפאורה של ההנהגה אלא רק בעצם המשימה בבחינת 'עבדות אני נותן לכם' ומשם ורק משום צומחת לנו מלכות בית דוד. חובתו של האדם להתבונן בתפקיד ובמשימות מבלי להסתנוור מכל מה שמסביב ומתוך כך יוכל להתקדם לפעול ולעשות. שבת שלום!

מומלצים