• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

מי כעמך ישראל - סיפורים על גדולת חיילינו בשדה הקרב

הרב איציק אמיתי

בפרשת שבוע יעקב רוצה את הבכורה כדי לעבוד ולקדש את שם ה', למרות המחיר הכבד שכרוך בכך למשך כל הדורות. בשיעור הרב מספר המון סיפורים טריים על חיילים ששאלו את הרב שאלות מיוחדות ונשגבות, הרוח הגדולה שנמצאת במלחמה. שיעור מיוחד - מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ!

מומלצים