• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין אבידה ששווה מעט

הרב אליקים לבנון

מה דין השבת אבידה ששוויה מועט?

שאלה

שלום הרב!

מה דין אבדה שההסתברות להשיג את הבעלים היא די נמוכה, ושוויה איננו רב כ"כ - האם יש לומר שפטור מלהשיב עקב כך שאף הבעלים עצמו לא היה מוכן לטרוח כזו רמה של טרחה בשביל הסתברות דלה להשיג חפץ ששוויו אינו גדול, או לאו. תודה רבה!!

תשובה

שלום.

א. אם אין סימן, ולכן ההסתברות להשיב נמוכה, ודאי שאין חובה לחפש את הבעלים.

ב. אם יש סימן, אבל בזבוז הזמן, וההוצאות עולים יותר מערך החפץ, פטור.

ג. אם החפץ לא שווה הרבה, ומן הסתם הבעלים התייאשו, פטור.

מומלצים