• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני סחיטה

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע או"ח סימן שכו מה נחשב סחיטה? מאיזה דין זה נובע? ומה גדר האיסור? שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים