• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

תשעה באב - אהרון הכהן - אהבת חינם

הרב דוד אמיתי

אהרון הכהן הוא איש האהבה והשלום, וכך גם תפקידו של הכהן הגדול שבכל דור ודור. בית המקדש נחרב כי אנשים לא אהבו אחד השני וחשבו שהאמת נמצאת רק אצלם. היה המון פלגנות וחוסר קבלה של האחר. קל לנו לחשוב על זה אצל אנשים אחרים, אבל קשה מאוד לתקן את זה אצלנו. אנחנו אוהבים להגיד "אני רוצה אחדות, הבעיה היא שהם לא רוצים". כשנבין שכולנו עם אחד ו"בני איש אחד נחנו" - אז יתוקן החטא הזה. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, והוא ייבנה אך ורק ע"י התיקון של זה, ע"י אהבת חינם.

מומלצים