• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הזרות בחו"ל

הרב אליעזר קשתיאל

בא"י הנבואה היא טבע ומשום כך גם ביציאה הכרחית לחו"ל הנבואה תישאר כי הטבע טבוע עמוק בנפש. אולם, חו"ל היא זרה לנו, האוויר שם מחניק את הנפש הישראלית ולכן א"י להתחיל לקבל נבואה בחו"ל.

מומלצים