• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

אור המצוות

הרב אליעזר קשתיאל

במפגש של נשמת האדם עם מצווה יש התעוררות. בכח המצוה להדליק את הקדושה הפנימית של נשמתנו. בא"י, לנשמה יש יכולת להתגדל מעצמה גם בלא קיום מצוות.

מומלצים