• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הדמיון של ארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

לא"י יש סגולה לקלוט את המציאות ולחוות אותה וזהו הדמיון. הנביא מטביע את התוכן הרוחני והופך אותו בכח הדמיון, להיות ממש חלק ממנו. לעומת זאת, בחו"ל הדמיון עכור. היכולת לחוות מצטמצמת מאוד.

מומלצים