• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

קדושת הטבע

הרב אליעזר קשתיאל

בפסקא הרב זצ"ל מתווכח עם התפיסה האומרת שהיהדות היא תודעת האדם. שיטה זו שוללת את הקדושה העצמית שיש בא"י, בכל יהודי ויהודי ובמצוות. משום כך קורא הרב להילחם בתפיסה זו.

מומלצים