• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

היצירה היא רק בא"י

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע א"י מוקיעה את יושביה בעוון חטא? מהי הגלות והנפילה האדירה שיש בה? מה ההתעוררות שמרחשת בדור הגאולה? מהי יצירה ישראלית ומטרת השיבה לא"י? זהו בירור עמוק בסגולת א"י ובהתאמתה העמוקה לעמ"י.

מומלצים