• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עצמות הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

א"י היא תנאי מהותי להופעת הקדושה הישראלית. בלי א"י א"א להיות עם קדוש, בלעדיה אין לעמ"י חיים. היא שנתנה לזהות היהודית את היכולת להתקיים בגלות.

מומלצים