• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

חיבור לתרבות הישראלית

הרב אליעזר קשתיאל

התרבות הישראלית מבוססת בעיקר על הקשבה לאפיינו העצמי. בנוסף אפשר לקבל בתוספת מהתרבות הכללית. אורות ישראל, פרק ז פסקאות ט-י.

מומלצים