• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

השפה והרוח - הפרייה הדדית

הרב אליעזר קשתיאל

מה ייחודיותה של השפה העברית? למה כ"כ חשוב שעמ"י ידבר בשפה כזאת? בנוסף, למה הריחוק הרוחני יוצר בהכרח ניכור ושנאה לשפה? אורות ישראל, פרק ז, פסקאות יא-יב

מומלצים