• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת יתרו- אב המון גרים

הרב אליהו שחור

פרשת יתרו – שבשיאה מופיע המעמד הכביר של מתן תורה, שהוא שורש אמונת ישראל – פותחת במפגש יתרו עם ישראל. במבט נכון, אנו מבינים שפרשייה זו היא יסוד הכרחי לפני מתן תורה. היחס שמראה משה ליתרו מלמד על היחס הנכון לאומות העולם מתוך קבלת התורה

מומלצים