• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הדלקת נרות לבחורים - חובת חפצא וגברא

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, רס"ג, ו'. בתחילת השיעור הרב חוזר על העקרונות שנלמדו בשיעור שעבר. בהמשך הרב מדבר על הדלקת נרות לבחורים. האם יש חובה שיהיה אור? היכן צריך אור - במקום סעודה או במקום שינה? מדוע בימינו אם נכבה הנר אין זו ברכה לבטלה? מהי חובת הגברא ומהי חובת החפצא? על פי זה, האם מותר להדליק כמה נשים באותו בית? למה עוזרת השתתפות בפרוטה? ומה הקושי בדברי המשנ"ב? לסיום, מה הדין בשבת חברים או במלון? האם ניתן להקנות חלק בנר?

מומלצים