• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

קבלת שבת והדלקת נרות

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, רס"א. מתי ניתן לקבל שבת ואיך אפשר לחשב זאת ע"י זמן "הנץ החמה" ושקיעת החמה? מדוע אין צורך לקבל את השבת בפה? מה החיסרון של קבלת שבת בפה? בנוסף, מה עניין הדלקת נרות ומדוע בימינו הדינים שונים? האם בימינו שייך הקנס של המהרי"ל? מתי יש חיוב על אדם נשוי להדליק נרות? לסיום הרב מדבר על ההבדל בין שבת ליו"ט ועל דברי ה"באר היטב" על כך.

מומלצים