• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

רבנו הרצי"ה

הרב איציק אמיתי

פעילויות שיצאו מביתו מול מסך הברזל, פעילויות בישוב א"י, מכון פועה, מכון המקדש, מכון התורה והארץ, מכינות קדם צבאיות, גרעינים תורניים, תלמודי תורה ציוניים. הסתכלות על מהלכי הגאולה ממבט של תורה, התבוננות על כל האירועים בהשגחת ה', שמירה על כבוד א"י ונצח ישראל והתורה ולומדיה. שיעור לרגל האזכרה לרב צבי יהודה הכהן קוק.

מומלצים