• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני פתיחת גגונים שונים

הרב אליקים לבנון

מה הסיבות להתיר פריסת מפה על שולחן וסדין על מיטה, אע"פ שבצוות המפה והסדין יורדים למטה? איך אפשר לפתוח מטריה בשבת? למה לא סומכים על הציר? בנוסף, למה חז"ל לא אסרו להפוך סיר/כובע/שולחן וכד'? מתי יהיה אסור לבנות שולחן בשבת? לסיום - הרב דן בחומרות של המג"א.

מומלצים