• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

בניית גג ומחיצה המתרת בשבת

הרב אליקים לבנון

מקור - שו"ע, אורח חיים, שט"ו, א'. מהי ההגדרה ההלכתית של "מחיצה המתרת"? למה עשיית מחיצה המפרידה בין גברים לנשים אינה אסורה בשבת? מה ההשלכה ההלכתית של זה? ע"פ הלכה זו מה יהיה הדין בוילון, מחיצות עראי, כובעים ודברים נוספים?

מומלצים