• israel

empty label

הרב איציק אמיתי

קדושת הדיבור ביטוי הנשמה

הרב איציק אמיתי

בפרשיית הנדרים אנו נחשפים לכח העצום שיש בדיבור, למה זה כך? מה טמון באותו הכח? בנוסף מה הקשר בין לשון הרע לחוסר תוכחה? לסיום - מה מעלת האותיות?

מומלצים