• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכות על ברקים ורעמים

הרב אליקים לבנון

שמע רעם מברך "שכוחו וגבורתו", לא חוזר ומברך אלא אם יתפזרו העננים שהגיעו מחדש. על ברק מברך "עושה מעשה בראשית". יש אומרים שמספיק לברך על שניהם ברכה אחת ויש אומרים שיכול לברך על כל אחד את שתי הברכות אבל אין לעשות כן. אין לברך על ברק רחוק שלא נשמע לאחריו רעם. מקור: טור שו"ע סימן רכז. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים