• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת האילנות ועושה מעשה בראשית

הרב אליקים לבנון

מי שלא בירך בניסן ברכת האילנות אומר הכף החיים שיכול לברך גם לאחר מכן בלי שם ומלכות, מכיוון שיש חשיבות גדולה בברכה זו. עדיף לברך ברכה זו מחוץ לעיר ואין לברכה בשבת ויו"ט. על תופעות טבע עוצמתיות ומרשימות מברך עושה מעשה בראשית ויש אומרים שגם כוחו וגבורתו מלא עולם. מקור: טור שו"ע סימן רכז. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים