• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על הים הגדול

הרב אליקים לבנון

הרואה את הים הגדול פעם בחודש מברך "עושה את הים הגדול". שיטת הרא"ש שהים הגדול זה האוקינוס דוקא. ויש אומרים שמברך "עושה מעשה בראשית". מקור: טור שו"ע סימן רכח. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים