• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

השלמת דיני קריאה במגילה

הרב אליקים לבנון

צריך לקרוא את המגילה כאיגרת. כאשר קורא את המגילה בזמנה יכול לקרוא גם ביחיד, אבל שלא בזמנה חייב בעשרה. יש אומרים שבין כך ובין כך צריך לקרוא בעשרה. כיום לאחר שקראו בעיר בעשר יהיה פרסומי ניסא יש כמה פסוקים שנהוג שהציבור אומר אותם בקול. כשמכים את המן צריך להתכוון להכותו ולמחות אותו במיוחד השנה דרושה כוונה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים