• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכות המגילה

הרב אליקים לבנון

אם אין מגילה כשרה קורא מחומש בלא ברכה. קרא במגילה גזולה יצא. לפני קריאת המגילה מברך 3 ברכות, מחלוקת האם מברך שהחיינו גם בבוקר או לא ולמסקנה מברכים ומתכוונים גם על שאר מצוות היום. לאחר הקריאה מברך ברכה אחת. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים