• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דינים לקורא את המגילה

הרב אליקים לבנון

"הקורא למפרע- לא לפי הסדר לא יצא ידי חובה. הקורא בסירוגין- שהה באמצע הקריאה- יוצא ידי חובתו. לפי הרמבן מי שיודע עברית לא יוצא ידי חובה בקריאה בלעז ומי שאינו יודע יוצא. הקורא צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומע והשומע צריך להתכוון לצאת. טעות בקריאה שאינה משנה את המשמעות אין צריך לחזור, אבל אם שינה את המשמעות צריך. את עשרת בני המן יש לקרוא בנשימה אחת." הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים