• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני קריאת מגילה

הרב אליקים לבנון

מחלוקת האם קורא המגילה יכול לשבת לכתחילה או רק בדיעבד, השוע פוסק שמותר לכתחילה אבל לא בציבור. מותר לקרוא בשניים יחד את המגילה, אבל אם הקולות מבלבלים את השומע אין לקרוא כך, וכן כל הקוראים חייבים לקרוא מתוך מגילה כשרה ובאותו קצב וכו. צריך לקרוא את כל המגילה מתוך הכתב, בדיעבד אם חסרות מילים עד חציה כשרה יותר מכך פסולה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים