• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הגדרת עץ לעניין ברכת הריח

הרב אליקים לבנון

"על קינמון מברכים עצי בשמים. מחלוקת מה נחשב עץ לעניין ברכת הריח, יש אומרים שכל דבר שמוציא עלים מהעץ נחשב עץ, יש אומרים שכל דבר שקשה נחשב עץ. ואם אין את אחת ההגדרות הללו מברך מיני בשמים. לאשכנזים בהבדלה מברכים מיני בשמים ולספרדים מברכים לפי סוג הבשמים." טור שו"ע סימן רטז הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים