• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על ריח של שמן

הרב אליקים לבנון

הטור אומר שעל שמן אפרסמון מברכים בורא שמן ערב, מכיוון שהוא גדל בארץ ישראל. שמן שמערבים בו עצי בשמים מברכים בורא מיני בשמים כל עוד יש בשמן חלקים מעצי הבשמים, אבל כשאין חלקים מברכים על שמן ערב או שלא מברכים כלל. למעשה אין מברכים על שמן ללא חתיכות צמחים משום ספק. טור שו"ע סימן רטז הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים