• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הנותן ריח טוב בפירות חלק ב

הרב אליקים לבנון

מח האם מברכים על ריחו של אתרוג מצווה, ולכן נכון שלא להריח מספק. דוגמאות לדברים המברכים עליהם הנותן ריח טוב בפירות. טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים