• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הנותן ריח טוב בפירות

הרב אליקים לבנון

מברכים על ריח מכיון שנחשב כאילו נכנס לגוף בשונה מהנאות אחרות. מלבד עצי, מיני ועשבי בשמים, על פירות עם ריח טוב מברך הנותן ריח טוב בפירות. יש דיון האם מותר להריח דבר האסור באכילה שמא יבוא לאכלו, פוסק המשנ""ב שמותר להריח אבל נכון להזהר משום חשש זה. טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים